Category – Coding
1 post tagged with "Coding" (See all categories)

TType safe environment variable

05.10.20182 Min Read — In Coding

Thay vì dùng trực tiếp thì nên tạo 1 file / như bên dưới. Tại sao phải mới import rồi lại export? Làm vậy để giải quyết vấn đề gì? 1. Document Một đồng nghiệp/contributor nhìn vào file env.ts này…